วิธีดูแลแมว

วิธีดูแลแมว

วิธีดูแลแมว อย่างที่เรารู้กันว่าแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่รักอิสระ ดูเหมือนเลี้ยงง่าย ไม่ยุ่งยาก แต่การจะเลี้ยงหรือดูแลแมวให้มีสุขภาพดีทั้งยังสมบูรณ์แข็งแรง อาหารแมว ก็ควรเลือกที่เหมาะสมกับแมว เจ้าของหรือทาสแมวก็จะต้องมีความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการดูแลและการเลี้ยงแมวไว้บ้าง ควรใส่ใจดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพร่างการที่แข็งแรงและมีความสุข ควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมที่ผิดแปลกไป ทั้งเรื่องการกิน และอื่นๆ เพื่อที่ทาสแมวจะได้เตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมสำหรับเลี้ยงแมวให้ดีอีกด้วย

ความรู้เบื้องต้นกับ การเลี้ยงแมว

วิธีดูแลแมว

การเลี้ยงแมว เจ้าของแมวหรือทาสแมวก็ต้องเลี้ยงดูและเอาใจใส่แมว เรียนรู้อุปนิสัยและพฤติกรรมต่างๆของแมว เพราะลักษณะนิสัยของแมวแต่ละตัวนั้นต่างกัน การเลี้ยงดูหรืออาหารก็ต้องดูแลเป็นอย่างดี ต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงแมว ดังนี้


  • เรียนรู้ลักษณะนิสัยของแมว

ควรเรียนรู้ลักษณะนิสัยของแมวทั้ง ลักษณะนิสัยที่ดีและนิสัยที่ควรฝึก เช่น แมวบางตัวที่รับมาเลี้ยงก็อาจจะยังเข้ากระบะทรายไม่เป็น อาจจะมีการขับถ่ายเรี่ยราด ก็ควรฝึกให้เข้ากระบะทรายให้เป็น ฝึกให้รู้ว่าเขาต้องขับถ่ายที่ไหน การเรียนรู้ลักษณะนิสัยของแมวก็จะทำให่เจ้าของสามารถฝึกหรือเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงได้เป็นอย่างดี


  • เรียนรู้อาการเจ็บป่วยของแมว

แมวบางตัวมีอาการป่วยแต่อาจจะไม่แสดงอาการเยอะเท่าไหร่ ทำให้เจ้าของบางคนอาจจะไม่รู้ว่าแมวกำลังป่วย การเรียนรู้อาการบาดเจ็บของแมวจึงเป็นเรื่องจำเป็น ต้องคอยสังเกตว่ามีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงบ้าง เช่น กินอาหารน้อยลงหรือไม่สนใจอาหาร เจ้าของจึงต้องตามดูอาการอย่างใกล้ชิด หรือจะเป็นการขับถ่ายของแมวก็สามารถบอกอาการป่วยได้ แมวที่ไม่ยอมขับถ่ายก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลำไส้ 


  • เรียนรู้การดูแลสุขภาพแมว

แมวต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามตาราง เช่น แมวอายุ 8 สัปดาห์ จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดแมว โรคหวัดติดต่อและโรคหลอดลมอักเสบ และแมวอายุ 9 สัปดาห์ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคลิวคีเมีย ส่วนแมวอายุ 11-12 สัปดาห์ ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมไปถึงแมวอายุ 12 สัปดาห์ต้องได้รับวัคซีนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดแมวอีกด้วย