วิธีเลี้ยงแมวในบ้าน

วิธีเลี้ยงแมวในบ้าน

วิธีเลี้ยงแมวในบ้าน การเลี้ยงแมวในบ้านนั้นสามารถทำได้ไม่ยาก เพียงแค่เตรียมความพร้อมทั้งในด้านอุปกรณ์และการดูแลรักษา เพื่อให้แมวของเรามีสุขภาพดีและมีความสุข ได้ดังนี้

1. เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับแมว

วิธีเลี้ยงแมวในบ้าน

การจะ เลี้ยงแมว ก็ควรหาอุปกรณ์ที่จำเป็นหรือของเล่นมาให้แมวของเราเพื่อเสริมสร้างความสุข และสุขภาพที่ดีให้แก่แมว อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงแมวในบ้าน ได้แก่

 • อาหารและน้ำสะอาด
 • กระบะทรายสำหรับขับถ่าย
 • ของเล่นสำหรับแมว
 • เตียงนอนสำหรับแมว
 • เสาลับเล็บ
 • แปรงขน
 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

2. เตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาแมว

การดูแลรักษาแมวในบ้าน มีดังนี้

 • การให้อาหารและน้ำสะอาด ควรให้อาหารแมววันละ 2-3 มื้อ และให้น้ำสะอาดไว้ให้แมวได้กินตลอดเวลา
 • การขับถ่าย ควรทำความสะอาดกระบะทรายแมวทุกวัน เพื่อสุขอนามัยที่ดี
 • การเล่น ควรเล่นกับแมวเป็นประจำ เพื่อให้แมวมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
 • การแปรงขน ควรแปรงขนแมวเป็นประจำ เพื่อกำจัดขนที่ตายแล้วและป้องกันขนพันกัน
 • การอาบน้ำ ควรอาบน้ำให้แมวเป็นประจำ ขึ้นอยู่กับสภาพขนและผิวหนังของแมว
 • พาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำ เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีและฉีดวัคซีน

3. เทคนิคการเลี้ยงแมวในบ้านให้มีความสุขและสุขภาพดี

แมวเป็นสัตว์ที่รักอิสระและรักสนุก ดังนั้นควรสร้างสภาพแวดล้อมในบ้านให้แมวสามารถปีนป่ายและสำรวจได้ อาจจะมีของเล่นหรืออุปกรณ์สำหรับปีนป่าย เช่น คอนโดแมว, เสาลับเล็บ, ที่ฝนเล็บแมว เป็นต้น นอกจากนี้ ควรให้เวลาเล่นกับแมวเป็นประจำไม่แมวเหงา เพื่อให้แมวมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี

เคล็ดลับเพิ่มเติม

 • ควรทำหมันแมว เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ของแมวจรจัด
 • ควรฝึกให้แมวรู้จักใช้กระบะทรายตั้งแต่ยังเล็ก
 • ควรฝึกให้แมวรู้จักชื่อของตัวเอง
 • ควรสังเกตพฤติกรรมของแมวอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ดูแลได้อย่างเหมาะสม

การเลี้ยงแมวในบ้านนั้นต้องอาศัยความเอาใจใส่และความเข้าใจจากเจ้าของ เพื่อให้แมวของเรามีสุขภาพดีและมีความสุข